Kärlek är allt från respekt till mycket varma känslor.
Njut av de varma känslorna när ni känner dem,
men bygg relationen på respekt.

 

”Jag är usel på att komma ihåg födelsedagar, bröllopsdagar och jular. Jag skriker år de människor som jag älskar. Nå, vad säger du?”

Kunde du gissa att det här citatet är ett frieri? Det är faktiskt ett frieri ur filmen ”Ingen nåd” där han som friar, spelad av Richard Gere, friar så här till henne, som spelas av Kim Basinger, som i sin tur utan den minsta tvekan svarar ja. Och så kan vi då föreställa oss att de levde ”lyckliga i alla sina dar” allt medan han glömde alla jular, bröllopsdagar, hennes och barnens födelsedagar och för jämnan skrek åt både henne och barnen?

 

Vad är kärlek?

 

Terapeuten Pia Mellody ger i sin bok The Intimacy Factor, som jag ser det, en av de bästa definitionerna på kärlek: Kärlek är ett kontinuum som omfattar allt från respekt till mycket varma känslor. Vanligen är det de mycket varma känslorna som uppfattas som kärlek. ”Kärleken är borta” säger många par när de inte lika ofta eller lika intensivt som under förälskelsen känner de varma känslorna. Det är lätt hänt att man glömmer den första delen av Mellodys definition på kärlek: allt från respekt till mycket varma känslor.

Relationsforskare vid ex. The Gottman Institute hävdar på basen av sin forskning - där man bl.a. intervjuat tusentals par gällande vad de anser varit det viktigaste som burit dem i deras relation - att vänskap och respekt visade sig vara det viktigaste och ger den djupaste tillfredsställelsen i parrelationer.

Man behöver inte nödvändigtvis känna så varma och berusande känslor för varandra. Vad man nödvändigt behöver är respekt. Vid respekt går gränsen för vad som kallas kärlek. Respekt och kärlek hör ihop. Respektlöshet har alltså inget med kärlek att göra.

 

Vad är respekt?

 

När jag var liten användes ordet respekt inte sällan i bemärkelser som att lyda någon eller att vara rädd för någon. Fortfarande hör jag ibland ordet användas på de sätten. Jag anser att det är viktigt att upptäcka ordet respekt på nytt. En relation som präglas av respekt präglas av hänsyn, omsorg, omtanke och ansvar i stort som i smått. Man ger rum för den andra och man ger rum för varandra. Respekt är inte heller bara inre känslotillstånd utan respekt är i allra högsta grad handlingar och beteenden. I en parrelation som präglas av respekt delar parterna ansvaret på parrelationens alla områden; allt från ex. ekonomi, kommunikation, sexualliv, beslutsfattande, fostran av barnen om man har sådana, hushållsarbete till fritid och semestrar.

 

Ett belönande recept

 

Njut av de varma känslorna när ni känner dem, men bygg relationen på respekt. Respekt är belönande för parrelationen. Den ger den djupaste tillfredsställelsen i parrelationer. Man kan också uttrycka det så här: varma känslor tenderar att visa sig i relationer där man visar respekt.

 

Barbro Näse

familjerådgivare