Förtroende är inte något som ni antingen
har eller inte har.
Det är något som ni skapar tillsammans.
När och hur var du trogen sist?