Arbetshandledning en del av kyrkans och övriga arbetsplatsers personalvård


Att gå i arbetshandledning är självklarhet för alla som arbetar med människor.
I arbetshandledning är man i en process där kunskap, erfarenheter och personliga resurser tas i bruk och utvecklas.

Arbetshandledning är ett sätt att konstruktivt utvärdera och utveckla sitt arbete.
I arbetshandledning har man tid, rum och möjligheter för reflektion.
Arbetshandledning ger större kompetens att möta olika situationer.

Arbetshandledning kan vara i grupp där de handledda har liknande arbetsuppgifter och vanligen kommer från olika arbetsplatser.

Man kan också gå i enskild arbetshandledning.Centralt i arbetshandledning

  • öppnar perspektiv
  • självstyrd
  • reflekterande
  • arbetsrelaterad / en del av arbetet
  • hälsofrämjande
  • underlättar
  • ökar arbetsglädjen
  • process
  • ökar mängden alternativ

 

Innehåll och mål

De handledda utformar själva innehåll och mål för processen.


Omfattning

Man kommer överens om omfattningen på arbetshandledningen då den inleds,
t.ex. 10 / 20 / 30 eller 40 gånger.

Också ett mindre antal handledningstillfällen kan komma ifråga och då kan de närmast betecknas som konsultation.

 

Vem kan gå i arbetshandledning och när?

Var och en som önskar få arbetshandledning har rätt att få det (se information på Borgå stifts webbsidor).
Arbetshandledning kan påbörjas när som helst. Det kan dock vara bra att inte inleda eller gå flera handledningsprocesser samtidigt.
Arbetshandledning är inte något man går i först när problem eller svårigheter har uppstått utan man kan med fördel gå i arbetshandledning när som helst, flera gånger eller kontinuerligt under sitt yrkesverksamma liv.
Med andra ord rekommenderas arbetshandledning också för sådana som varit länge i arbetslivet.


Kontaktuppgifter till arbetshandledarna i Borgå stift

hittar Du på domkapitlets webbsidor eller via stiftssekreteraren för personalvård och utbildning vid domkapitlet.

Vid Familjerådgivningscentralen Raseborg:

familjerådgivare, arbetshandledare Ann-Sofi Storbacka
(se första sidan och sidan: Så här fungerar vi)

 


Arbetshandledning öppnar perspektiv