Kun harkitsee avioeroa tai eroa on tärkeää miettiä kolmea asiaa:


1) Mihin ongelmaan tai mihin vaikeuksiin avioero olisi ratkaisu?

Kun harkitsee avioeroa, on syytä miettiä, mihin vaikeuksiin tai ongelmiin avioero olisi ratkaisu. Pariskuntana ei eletä kuin tyhjiössä. Pariskuntana eletään omaa parisuhdetta suuremmassa ja laajemmassa yhteydessä. (Katso Kun parisuhteessa on vaikeaa). Siihen kuuluvat lapset, oma ja kumppanin lapsuudenperhe ja suku, kummankin työpaikat, mahdolliset muut sitoumukset poliittiseen ja/tai kulttuurilliseen toimintaan, ystävät, tutut ja naapurit. Siihen kuuluu myös oma menneisyys, lapsuus ja aikuistuminen kaikkine iloineen, suruineen, vaikeuksineen ja menetyksineen. Kaikki tämä vaikuttaa pariskuntaan ja parisuhteeseen.

Mistä ongelmat tulevat ja mitkä ovat ne vaikeudet, joihin avioero olisi ratkaisu? Voi olla hyvä muotoilla ongelma tai ongelmat mahdollisimman selkeästi niin, että voidaan miettiä myös seuraavaa kysymystä:

                                                       

2) Onko ongelmaan tai vaikeuksiin muita ratkaisuja kuin avioero?                                                         

Jos muotoilee vaikeudet mahdollisimman selkeästi, niin muiden ratkaisujen löytäminen ongelmiin kuin avioero muuttuu selkeämmäksi. Voiko kommunikaatiovaikeudet ratkaista oppimalla kommunikoimaan paremmin? Voiko seksuaaliset vaikeudet ratkaista hakemalla niihin apua? Voiko konfliktit suhteessa appivanhempiin ratkaista löytämällä toimintatapoja, jotka vähentävät ärtymystä ja kokemusta siitä, että kumppani ei asetu samalle puolelle?

Voiko saada apua omaan loppuun palamiseen siihen, että alkaa pitää huolta itsestään? Voiko huonoa ilmapiiriä ja hellyyden puutetta ratkaista sillä, että parantaa yhteistyötä kodin ja talouden hoitamisessa ja että ottaa yhdessä paremmin vastuuta lapsista, vapaa-ajasta, lomista ja rahasta? Voidaanko jatkaa yhdessä sen jälkeen kun toinen on ollut uskoton, käsittelemällä yhdessä kaikki kivuliaat ja vaikeat asiat? Jokaisen täytyy itse tehdä ne valinnat, jotka hän jaksaa kantaa ja joiden kanssa hän pystyy elämään. Näitä kysymyksiä on syytä miettiä ja antaa niille aikaa.

 

3) Aiheuttaisiko avioero enemmän ongelmia ja vaikeuksia kuin mitä se ratkaisisi? 

Joskus voi kuulla jonkun väittävän, että ”tänä päivänä on niin helppo erota”. Se voi antaa kuvan ”helpoista avioeroista” ja siitä, että eroaminen olisi kivutonta.Lainsäädäntömme mahdollistaa avioeron.Meidän lakimme tekee siis siinä mielessä eroamisesta helppoa. Mutta avioeron psyykkinen ja konkreettinen läpikäyminen ei ole koskaan helppoa. Päinvastoin – sen perusteella, mitä olemme kuulleet keskusteluissa parien ja yksittäisten ihmisten kanssa, avioeroprosessi on sekä raskas että kuluttava.

 

Avioero merkitsee montaa eri avioeroa:

tunnepuolen avioero

Erilleen muuttaminen ja erillään asuminen ei tarkoita, että olisi heti katkaissut tunnesiteet toiseen. Moni ristiriitainen tunne suhteessa toiseen on voimakas. (Katso Vaikeuksissa - Kriisit ja erityisesti kriisirappuset). Suuttumus ja katkeruus sekoittuvat tunteisiin, jotka heräävät muistoista siitä, kun oli hyvä ja mukava elää yhdessä. Se, että sanoo toiselle ”En ole oikeastaan koskaan rakastanut sinua!” osoittaa sen, että on vaikeaa omaksua sitä, että joskus myös tuntui hyvältä ja jopa ihanalta olla yhdessä. Tuntuu raskaalta omaksua ja surra sitä, mikä oli hyvää.

Suuttumuksen ja katkeruuden tunteet osoittavat myös, että toiseen on edelleen voimakkaasti sidottu tunnepuolella. On myös raskasta omaksua ja surra kaikkea sitä, mikä on ollut vaikeaa.Se, että yrittää sammuttaa tunteitaan ja ettei kohtaa tunteitaan,eikä työstä niitä,vaikeuttaa suuresti konkreettista avioeroa. Riski on suuri, ettei voida tehdä yhteistyötä edes kaikkein tärkeimmässä asiassa, nimittäin lasten suhteen.

 

konkreettinen avioero

Siinä tulee sopia lapsista, yhteisestä kodista, rahoista ja omaisuudesta. Kun on kyse lapsista, on sovittava lasten huoltajuudesta, heidän asuinpaikasta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Ellei työstä tunnepuolen avioeroa, on suuri riski, että yksipuolisesti keskittyy omiin oikeuksiinsa myös koskien lapsia: ”Minulla on yhtä suuri oikeus lapsiin kuin sinulla!”. Sen sijaan tulisi yhdessä asettaa lapset ja heidän oikeus turvaan etusijalle. Tulisi miettiä, mikä on lapsille hyväksi sekä sopia ja tehdä yhteistyötä vanhempina, jotka ajattelevat lastensa parasta.

 

sosiaalinen avioero

Kun kaksi ihmistä muodostaa parin, niin he kytkeytyvät toistensa lapsuudenperheisiin, sukulaisiin, ystäviin ja tuttuihin. Sen lisäksi parille muodostuu uusia ja yhteisiä ystävyyssuhteita. Kun eroaa, on löydettävä itsensä uudelleen suhteessa toisen sukulaisiin ja yhteisiin ystäviin. Sukulaiset ja ystävät ovat ehkä myös asettuneet jommankumman puolelle toista vastaan, mikä tekee tilanteesta entistä hankalamman.

Jälleen kerran on tärkeää asettaa lapset ja heidän oikeus turvaan etusijalle. Yhdessä on varmistettava, etteivät lasten suhteet heidän sukulaisiinsa vaikeudu. Lapsilla tulee olla hyvät suhteet sekä äidin että isän sukuun ja myös ystävien perheisiin ja näiden lapsiin, joihin lapset ovat ehkä kiintyneet.Mitä tulee ihmisten väliseen kanssakäymiseen yleensä, niin surettavana on menetetty kaksinaisuus fyysisellä, seksuaalisella, psyykkisellä, sosiaalisella ja käytännön tasolla. Voi olla kivuliasta nähdä muita pareja yhdessä eri tilanteissa ja yhteyksissä, varsinkin suurina pyhinä ja erilaisten jokavuotisten juhlallisuuksien yhteydessä. Moni suree sitä naimisissa tai avoliitossa olemisen statusta, jonka on menettänyt ja sitä, ettei enää kuulu yhteen kenenkään kanssa ja ettei ole ketään, jonka kanssa jakaa käytännön asioita, kuten esim. retki lasten kanssa uimarannalle.

On tärkeää, että jokainen miettii juuri oman perheen elämäntilannetta ja siihen liittyviä eroja, jotka avioero tuo mukanaan. Aiheuttaisiko avioero lisää ongelmia ja vaikeuksia kuin mitä se ratkaisisi ja miten suhtaudun siihen?  

 

Kuvat: Barbro Näse c 2008

 

Sinulle, joka olet avioeroa miettivän tai läpikäyvän ihmisen ystävä tai sukulainen 

Ole myötäeläjä äläkä vastaan kääntyjä

On raskasta nähdä, että läheisellä ihmisellä on vaikeaa. Sitä haluaisi, että hän pääsisi vaikeuksistaan mahdollisimman nopeasti. On vaikeaa ottaa kaikki näkökulmat huomioon tai nähdä asiat molempien osapuolten näkökulmasta. Siksi on hyvä, ettei ystävänä tai sukulaisena ota kantaa toisen puolesta ja toista vastaan. Ystävät ja sukulaiset, jotka ovat molempien osapuolten ja koko perheen tukena ja jotka jaksavat kuunnella ja olla myötäeläjiä – niitä molemmat osapuolet tarvitsevat. Mitään helppoja avioeroja ei ole, avioero on aina raskas sekä molemmille osapuolille että lapsille.

 

Älä suurenna konflikteja

On tärkeää, ettei pahenna jo tarpeeksi vaikeita konflikteja puhumalla pahaa toisesta osapuolesta. Se, että haukkuu jotakuta ääliöksi, hulluksi, vastuuttomaksi tai vastaavaksi ei paranna asioita, vaan lähinnä päinvastoin.

 

 

Älä tyrkytä omia valintojasi

Varsinkin ystävien kesken käy helposti niin, että antaa toiselle neuvoja valinnoista, joita itse on tehnyt vastaavissa tilanteissa. Se, että itse on kokenut vaikeuksia omassa parisuhteessaan ja sen vuoksi on tehnyt valinnan suuntaan tai toiseen, ei välttämättä tarkoita, että se on oikea valinta ystävällesi tai sukulaisellesi.

 

Kuuntele ja tue, mutta jätä valinta toiselle

Tietenkin on monta asiaa, jotka ovat meille ihmisille yhteisiä. Samanaikaisesti jokainen ihminen ja jokainen suhde on uniikki ja siksi on vaikeaa ottaa huomioon kaikki näkökulmat kaikilla tasoilla. Kuuntele ja ole tukena. Jos sinulta kysytään, niin kerro miten itse olet toiminut viestittämättä, että toisen tulisi toimia samoin. Ystävän tai sukulaisen auttaminen ei tarkoita sitä, että kaikkeen olisi vastaus valmiina tai että tietäisi, mitä toisen tulisi tehdä, vaan että jaksaa olla läsnä ja tukea toista hänen kokemuksissaan, tunteissaan ja ajatuksissaan, jotka voivat olla hyvinkin ristiriitaiset.

 

Anna aikaa

Kriisit vievät aikaa. Kriisissä olevat ihmiset tarvitsevat aikaa, eikä heidän pidä joutua sellaisen painostuksen kohteeksi, että heidän tulisi tehdä nopeita ja radikaaleja päätöksiä tai että heidän ”olisi jo pitänyt päästä siitä yli”. Ystävät tai sukulaiset, jotka ovat joutuneet kumppaninsa jättämiksi, eivät tarvitse sellaista ”rohkaisua” kuin ”kyllä niitä on muita” ja ”mennään tänään ulos katsomaan”. 

 

Olet tärkeä henkilö

Ystävänä tai sukulaisena olet hyvin tärkeä henkilö kriisissä olevalle ystävällesi tai sukulaisellesi. Kun terapiassa kysymme kriisissä olevilta ihmisiltä, mikä heitä auttaa jaksamaan edes hiukan, saamme usein vastauksen: ystävät ja sukulaiset.