Mitä lyhyempi viesti sitä suurempi väärinkäsityksen riski.
Tärkeistä ja vaikeista asioista kannattaa puhua kasvotusten.